top of page

Radarstation Skovhuse

Opdateret: 22. jul.


Radarstation skovhuse set fra vejen

Jeg fik for nogle år siden mulighed for at besøge Radarstationen Skovhuse, som tidligere husede Eskadrille 502. Den slags vil jeg aldrig sige nej til, så en tidlig morgen kørte jeg mod Stensved. Her mødte jeg ham der stod for området, og som ville vise mig rundt.


Skovhuse radar set fra skoven

Radarstationen stod klar i 1954, og skulle være et led i overvågningen af det danske luftrum. Skovhuse radarstationen var én af i alt seks radarstationer, der var spredt ud over Danmark, så man havde det bedste overblik over Dansk luftrum.

Den første radar der stod i Skovhuse kunne se fly, på en afstand af 160 km, men i 1970 blev den grønne kuppel med en ny radar bygget, og denne kunne se fly på en afstand af ca. 220 km. Det betød at man under den kolde krig, kunne se fly i DDR og Polen. For at øge rækkevidden byggede man høje beton tårne til at få radaren op over trægrænsen. Der var over 100 ansatte og værnepligtige tilknyttet både Radarstationen i Skovhuse, og den tilhørende kasserne der lå i Stensved.


Skovhuse radar set fra skoven

Skovhuse radar nødudgang

Radarstationen bortsprængt

Radarstationen blev fra 1982 fjernbetjent fra bunkeren i Vedbæk, som var placeret ved Forsvarskommandoens bygning. Den har jeg også besøgt for nogle år siden, og billederne fra mit besøg kan du se her.

På samme tidspunkt blev en stor del af de ansattes flyttet, men der har været ansatte tilknyttet radarstationen helt frem til i dag.

Radaren blev lukket 2. maj 2003, og gennem det følgende år, blev radaren taget ned.


I 2014 blev tre af de fire tårne der stod i skovhuse bortsprængt.

Bortsprængningen kan du se i videoen herunder
Skovhuse radar bunker

Under administrationsbygningen var der bunker, som kunne huse en del af radaroperatørerne, og andet personel der var nødvendige for at sikre området.

Udover køjepladserne på gangene, var der forskellige teknikrum, som stadig havde nogle småting stående, og ellers var kælderen stort set tom. Derfor var det meste af bunkeren, ikke var synderligt interessant at fotografere. Derudover havde man samlet et rum med forskellige dokumenter, man måske kan benytte ved besøg udefra. Men desværre måtte jeg ikke ved mit besøg fotografere disse, derfor den lidt begrænset fotodokumentation.

Kasernen i Stensved blev efter udflytningen overtaget af hjemmeværnet, og det civile personel kunne fortsætte deres ansættelse, nu ansat i hjemmeværnet. Radarstationen er senere blevet benyttet både som øvelsesområde, og til brug til forskellige kurser.


Skovhuse radar eksteriør

Skovhuse radar kuplen

Skovhuse radar kuplen Eksteriør

Stedet rummer en masse historie, og set i forhold til tiden hvor radarstationen var i brug, var det virkelig fascinerende at gå rundt og kigge på papirer, og kigge på de forskellige ting som har været brugt til beskyttelse af området.

Jeg har gennem tiden, besøgt en del forskellige ting og steder, der var i brug under den kolde krig. De rummer ofte en måse mystik, og altid en masse spændede historier, som jeg elsker at gå på jagt efter.

bottom of page